epapierosy

Kursy i Szkolnictwo › Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 1 powstała 3 września 1979 roku z połączenia dwóch placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 8. Rozpoczęła swoją działalność w ośmioklasowym systemie nauczania.

Do jej powstania przyczyniła się rosnąca liczba mieszkańców miasta, na którą wpływ miały następujące przyczyny: rozwój przemysłu, wyż demograficzny, rozszerzenie granic miasta i napływ ludności z zewnątrz. Zgodnie z założeniami miasta miała odciążyć pozostałe szkoły podstawowe w Ostrowie Wielkopolskim. Jednak dzięki inicjatywie dyrekcji i nauczycieli tej szkoły stała się między innymi ośrodkiem sportu młodzieżowego miasta.

Nowym dyrektorem szkoły został Zbigniew Sajnaj, a na zastępców powołano: Jana Sosnowskiego i Irenę Kubicką. W składzie grona pedagogicznego znaleźli się wówczas: Zofia Cellmer, Regina Cieluch, Janina Ciesielska, Wiesława Chmielecka, Stanisława Cybułka, Sabina Garbarczyk, Czesława Godziębska, Genowefa Karolak, Krystyna Karwacka, Włodzimierz Klimek, Kazimiera Koniarek, Jerzy Kornaszewski, Janina Kowalczyk, Irena Książek, Irena Kusych, Krystyna Łępa, Janina Marchewka, Krystyna Michalska, Anna Mielcarek, Teresa Młynek, Włodzimierz Mieloch, Maria Kryjom, Bożena Nowicka, Janina Ochotna, Teresa Ostrycharz, Felicja Pałat, Tadeusz Pawlicki, Jan Stempniewicz, Krystyna Śmigielska, Maria Szwed, Danuta Tomicka, Czesława Walczak, Danuta Walczak, Leon Woźniak, Zofia Kaźmierowska, Bogusława Nawrocka, Jacek Demski, Teresa Zemska, Jerzy Zielinski. Przez pierwszy rok zajęcia odbywały się w budynku przy ulicy PPR-u (dzisiaj Wolności).

Adres:
UL. PARTYZANCKA 15
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
tel./fax. (062) 736-64-41

email: sp1sekr@vp.pl
www: www.sp1ostrow.neostrada.pl